Kurumsal Seminerler

Günümüz modern şirketlerinde insan kaynağının doğru yönetilmesi için rasyonel tekniklerin kurgulanması ve hayata geçirilmesi büyük önem taşır. Özellikle yeni kuşakların işe dâhil olmasıyla farklı kuşaklar arasında iletişimin güçlendirilmesi, motivasyonun, çalışan memnuniyetinin ve verimliliğin artırılması nihayetinde başarılı bir organizasyonun süreklilik kazanmasını sağlar. Nikbin Danışmanlık olarak, insan kaynağı odağında şirketlerin ihtiyaç duyduğu ekip motivasyonu, öfke kontrolü ve stres yönetimi, mesai saatlerinin verimli kullanılması, paylaşım, iletişim ve dayanışma bilinci oluşturulması gibi başlıklarda sürdürdüğümüz eğitim çalışmalarıyla sürdürülebilir organizasyonel başarıya katkı sunmaktayız. Kurumsal eğitim çalışmalarımız şu başlıklar altında gerçekleştirilmektedir:

TAKIM ÇALIŞMASI

 • Takım Çalışması Tanımı ve Özellikleri
 • Takım Çalışması Örnekleri
 • Takım Çalışmasına Yatkın Olanlar Ve Olmayanlar
 • Takım Çalışması Uygulaması

HEDEF BELİRLEME VE MOTİVASYON

 • Motivasyon Tanımı
 • İç ve Dış Motivasyon
 • Motivasyon Döngüsü
 • Motivasyon Kuramları
 • İş Yaşamında Motivasyon

ZAMAN YÖNETİMİ

 • Zamanın değeri
 • Zaman niçin yetmez
 • Zaman tuzakları
 • Önceliklerin belirlenmesi

EĞİTİMİN FAYDALARI

 • Güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi
 • Günlük, rutin işlerin düzenlenmesi
 • Verimli ve etkin çalışmanın benimsenmesi
 • Motivasyon düşüşlerinin sebeplerinin saptanması
 • Çalışanların kendilerini iyi ifade edebilmesi
 • Çalışanlar ve departmanlar arasında etkin iletişim sağlanması
 • Kurum içinde daha verimli ve daha başarılı işbirliği sağlanması
 • Çalışanların tüm enerji ve dikkatlerini işlerine vermeleri
 • Yanlış iletişimden doğan zaman kaybı ve çatışmanın önlenmesi
 • NLP 1. MODÜL ve 2. MODÜL EĞİTİMLERİ