REIKI

REİKİ, 20. YÜZYILIN BAŞINDA JAPONYA’DA
ORTAYA ÇIKAN, ENERJİ AKTARIMI İLE RUHSAL
ŞİFA VERMEYE DAYALI OLDUĞUNA İNANILAN
BİR TEKNİKTİR. REİKİ “HER YERDE VAR OLAN”,
Kİ “RUHSAL YAŞAM ENERJİSİ” ANLAMINA
GELMEKTEDİR. BATIYA “EVRENSEL YAŞAM
ENERJİSİ” OLARAK TERCÜME EDİLMİŞTİR.

Reiki, bedende meydana gelen enerji dengesizliklerini ve negatif enerji blokajlarını çözebilmek için yetersiz veya eksik kalan kendi enerji bedenimizi dengeleyip, ruhsal ve fiziksel iyileşme sürecini başlatmamızın yolunu açar.

  • Reiki fiziksel, zihinsel, duygusal sorunların tümünde kullanılabilir.
  • Reiki bir din değildir ve hiçbir inanca bağlı tutulmaz.
  • Japonya, Amerika ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde Reiki klinikleri
    bulunmaktadır.
  • Reiki Türkiye’de de son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
  • Reiki tıbbı reddetmez aksine tıbbi tedaviye destek olma işlevindedir.